Filtry
Close

SUPER PROMOCJA Z NAGRODAMI NA KATEGORIĘ "ZABAWKI"

REGULAMINPROMOCJI

SUPER PROMOCJA Z NAGRODAMI NA KATEGORIĘ "ZABAWKI"

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest „PARTNER Kleks Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Dworcowa 7.
 2. Celem promocji jest: zwiększenie konkurencyjności, budowanie dystrybucji oraz zwiększenie sprzedaży produktów firmy „Partner Kleks Sp. z o.o." na polskim rynku artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych.
 3. Promocja ma charakter powszechny i adresowana jest do wszystkich klientów Organizatora Promocji – osób prawnych oraz przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupów na rachunek własny), zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”.

 

II. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji obejmuje zamówienia złożone od 7 lutego 2021r. do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych.
 2. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na dowolne produkty zanjdujące się w zakłdace "ZABAWKI" na kwotę łączną 300 zł brutto przez Uczestnika Promocji w dniach trwania oferty promocyjnej.
 3. Promocją są objęte zakupy towarów dystrybuowanych w zakładce "Zabawki" na stronie Ekleks.pl przez firmę Partner Kleks Sp. z o.o. dokonywane u Organizatora Promocji. Jeśli w okresie trwania Programu dany asortyment będzie występował także w innej promocji organizowanej przez Organizatora Promocji - wówczas zastrzega on sobie stałe lub czasowe wyłączenie zakupu tych produktów z Promocji, ewentualnie wyłączenie uprawnień premiowych w równolegle prowadzonej promocji. To samo dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik Promocji korzysta z innych form promocji sprzedaży lub innych warunków szczególnych sprzedaży.
 4. Rodzaj i wartość nagrody zależy od wartości dokonanych progów zakupowych oraz zapłaconych w terminie faktur sprzedaży przez Uczestnika Promocji w danym okresie trwania promocji.
 5. Do odpowiednich progów zakupowych przypisane są odpowiednio następujące nagrody:
 • Próg 300 zł brutto – nagroda: Barbie mini B. (rodzaj wydawany losowo) lub samochód Toyta Supra (kolor wydawany losowo)
 • Należy poinformować o wyborze podczas składania zamówienia w zakładce "Uwagi"
 1. Nagrody biorące udział w promocji zostaną wystawione na kwotę 0,01 zł netto na fakturze sprzedaży przez Organizatora Promocji.
 2. W przypadku braku dostępności produktu wybranego jako nagroda, Organizator zastrzega sobie prawo jego zamiany na inny produkt tej samej klasy lub o podobnej wartości użytkowej i funkcjonalności.

III. Rozstrzygnięcia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest pełna akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wyłącza się możliwość wymiany nagród rzeczowych, bonów i voucherów na nagrody pieniężne.
 3. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu uczestnictwa w niniejszym Programie obciążają Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Odbiór nagrody skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń wynikających z prowadzenia Programu wobec Organizatora Promocji.
 5. PARTNER Kleks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania promocji, z ważnych przyczyn, których nie można przewidzieć w chwili opracowywania regulaminu.

Życzymy udanych zakupów!