Filtry
Close

PROMOCJA KOSZULKI KRYSTALICZNE LUB GŁOŚNIK

REGULAMINPROMOCJI

„PROMOCJA KOSZULKI RYSTALICZNE LUB GŁOŚNIK” PARTNER KLEKS

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest „PARTNER Kleks Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Dworcowa 7.
 2. Celem promocji jest: zwiększenie konkurencyjności budowanie dystrybucji oraz zwiększenie sprzedaży produktów firmy „Partner Kleks Sp. z o.o." na polskim rynku artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych.
 3. Promocja ma charakter powszechny i adresowana jest do wszystkich klientów Organizatora Promocji – osób prawnych oraz przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupów na rachunek własny), zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”.

 

II. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji obejmuje zamówienia złożone od 18 stycznia 2021r. do wyczerpania produktów promocyjnych.
 2. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na dowolne produkty na kwotę łączną 250zł netto lub 500zł netto przez Uczestnika Promocji w dniach trwania oferty promocyjnej.
 3. Promocją są objęte zakupy towarów dystrybuowanych przez firmę Partner Kleks Sp. z o.o. dokonywane u Organizatora Promocji. Jeśli w okresie trwania Programu dany asortyment będzie występował także w innej promocji organizowanej przez Organizatora Promocji - wówczas zastrzega on sobie stałe lub czasowe wyłączenie zakupu tych produktów z Promocji, ewentualnie wyłączenie uprawnień premiowych w równolegle prowadzonej promocji. To samo dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik Promocji korzysta z innych form promocji sprzedaży lub innych warunków szczególnych sprzedaży.
 4. Rodzaj i wartość nagrody zależy od wartości dokonanych progów zakupowych oraz zapłaconych w terminie faktur sprzedaży przez Uczestnika Promocji w danym okresie trwania promocji.
 5. Do odpowiednich progów zakupowych przypisane są odpowiednio następujące nagrody:
 • Próg 250 zł netto – nagroda koszulki krystaliczne A4 Esselte op=40 szt.
 • Próg zakupowy 500 zł netto – głośnik Bluetooth wodoodporny Xenic BTS-06
 1. Nagrody biorące udział w promocji zostaną wystawione na kwotę 0,01 zł netto na fakturze sprzedaży przez Organizatora Promocji.
 2. W przypadku braku dostępności produktu wybranego jako nagroda, Organizator zastrzega sobie prawo jego zamiany na inny produkt tej samej klasy lub o podobnej wartości użytkowej i funkcjonalności.

III. Rozstrzygnięcia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest pełna akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wyłącza się możliwość wymiany nagród rzeczowych, bonów i voucherów na nagrody pieniężne.
 3. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu uczestnictwa w niniejszym Programie obciążają Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Odbiór nagrody skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń wynikających z prowadzenia Programu wobec Organizatora Promocji.
 5. PARTNER Kleks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania promocji, z ważnych przyczyn, których nie można przewidzieć w chwili opracowywania regulaminu.

Życzymy udanych zakupów!